Silent Spaces

Film: kodak gold 100. Tali, Batangas. 2010.

taken by porkscrew

Notes

  1. porkscrew posted this